Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tällä sivulla kerrotaan tietosuojastasi Demokraatti.fi-osoitteessa.


Evästeet

Käytämme kaikilla sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Tietosuojaseloste – Lehden tilaajarekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatismispäivä 18.7.2013

Rekisterin pitäjä

Kustannus Oy Demokraatti
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja
Ville Wallin ville.wallin@demokraatti.fi
(09) 478 982 12

Rekisterin nimi

Demokraatti tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään lehden tilaukseen, laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

Tilaajan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaajan katuosoite
Tilaajan postinumero ja -toimipaikka

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolile

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan Rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä täällä.

 


Tietosuojaseloste – Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatismispäivä 18.7.2013

Rekisterin pitäjä

Kustannus Oy Demokraatti
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja
Ville Wallin ville.wallin@demokraatti.fi
(09) 478 982 12

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään uutiskirjeen toimitukseen ja siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja jokaisessa kirjeessä on linkki, jolla omat tiedot voi poistaa rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolile

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä täällä.

 

 


Tietosuojaseloste – Kommentoijien rekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatismispäivä 18.7.2013

Rekisterin pitäjä

Kustannus Oy Demokraatti
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja
Ville Wallin ville.wallin@demokraatti.fi
(09) 478 982 12

Rekisterin nimi

Demokraatti.fi kommentoijien rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kommentoinnin yhteydessä kerättäviä tietoja käytetään kommenttien valvontaan.

Rekisteriin tallennettava tieto

Nimimerkki
Sähköpostiosoite
Kommentoijan ip-osoite

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolile

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä täällä.

 

 


Tietosuojaseloste – Bloggaajien rekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatismispäivä 18.7.2013

Rekisterin pitäjä

Kustannus Oy Demokraatti
Puh: (09) 701 041
PL 338, 00531 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja
Ville Wallin ville.wallin@demokraatti.fi
(09) 478 982 12

Rekisterin nimi

Demokraatti.fi bloggaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Blogia perustettaessa kerättäviä tietoja käytetään blogin ylläpitoon ja tukipalveluun liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin kirjoittajasta tallennettava tieto

Nimi tai nimimerkki
Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Blogin käyttöehdot ja kirjoittajan vastuu

Demokraatti.fi -portaalin blogialueella sekä blogistit että blogien kommentoijat vastaavat itse kirjoitustensa sisällöstä. Blogit eivät ole verkkolehden toimituksellista sisältöä.

Demokraatti.fi -portaalin ylläpito ei vastaa blogeissa esitetyistä mielipiteistä eikä tarkista niitä ennakolta.

Blogialueella ei saa esittää sopimatonta, hyvien tapojen tai lakien vastaista sisältöä, kuten ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa materiaalia. Portaalin ylläpidolla on oikeus päättää, onko jokin sopimatonta tai muuten häiritsevää sisältöä. Ylläpidolla on harkintansa mukaan oikeus poistaa blogikirjoitus tai sitä koskeva kommentti ja tarvittaessa sulkea kokonainen blogi ilman, että siitä kerrotaan ennakkoon blogin pitäjälle. Ylläpito voi myös kieltäytyä kokonaan julkaisemasta asiattomasti tai häiritsevästi esiintyvän henkilön kirjoituksia.

Sopimattomasta sisällöstä on viipymättä ilmoitettava portaalin ylläpidolle, joka sitoutuu tarkistamaan jokaisen tällaisen blogialueen käyttäjiltä tulleen ilmoituksen kohtuullisessa ajassa ja tarvittaessa poistamaan sopimattoman sisällön.

Demokraatti.fi -portaalin blogialue on blogisteille ja käyttäjille maksuton. Blogin voi perustaa kuka tahansa, mutta bloggaajan on ilmoitettava oikea nimensä ja asuinkuntansa blogin tiedoissa. Asuinkuntaa voidaan käyttää blogien ryhmittelyssä. Ylläpidolle bloggaajan on ilmoitettava myös sähköpostiosoitteensa.

Blogi voi olla myös ns. ryhmäblogi, jolloin blogin perustaja kutsuu blogiinsa muitakin kirjoittajia. Yhdistyksen tms. ryhmän nimissä tuotetusta blogin sisällöstä vastaa jokainen kirjoittaja itse, ei yhdistys tai ryhmä, jonka nimissä aineisto on tuotettu.

Bloggaaja voi halutessaan sallia tai kieltää blogikirjoitusten kommentoinnin.

Demokraatti.fi -portaalin blogit on tarkoitettu yksityishenkilöille, eikä niitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. demari.fi on kaupallinen verkkosivusto, jonka sivuilla näytetään mainoksia, myös blogialueella. Maksulliset ilmoitukset sijoittuvat sisältöalueen ulkopuolelle.

Demokraatti.fi:llä ja portaalin lehdillä on oikeus julkaista kirjoituksia myös demari.fi uutisportaalissa, tai muilla sdp:n toimintaan liittyvillä sivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolile

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä täällä.

 


Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kustannus Oy Demokraatti
PL 338, 00531 Helsinki
(09) 701 041

Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja
Ville Wallin ville.wallin@demokraatti.fi
(09) 478 982 12

Rekisterin nimi
– Verkon tilaajarekisteri
– Uutiskirjeen tilaajarekisteri
– Kommentoijien rekisteri
– Bloggaajien rekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö
Reksiterit sisältävät tietosuojaselosteessa mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden omat ilmoitukset.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietosisältö säilytetään salatussa muodossa palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on 24/7 vartiointi ja kulunvalvonta.